BLRT Fond

Suurima tööstuskontsernina oleme veendunud, et oluline on pakkuda tehnikakõrgharidusele igakülgset arengutuge ning soodustada selle omandamist. Andekate noorte toetamiseks nende kõrgharidusteel asutas kontsert Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde BLRT Fondi. Igal aastal jagab fond mitmele andekale tudengile stipendiume.

Stipendiumitaotlusi saavad esitada masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, majanduse ja infotehnoloogia eriala õppurid. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Taotlusi võetakse vastu igal aastal 1. septembrist oktoobri keskpaigani. Elektrooniliselt esitatavad taotlused tuleb saata e-posti aadressile post@erkf.ee.

Stipendiaadid 2019

Mihkel Erich Nigul, TalTechi tudeng

BLRT Fondi stipendium avardaks minu võimalusi ammutada teadmisi lisaks TalTechile ka mõnes muus tuntud väliskõrgkoolis. Toetus pakub häid perspektiive õppida vahetusüliõpilasena kas magistriõppes või ühe semestri jooksul väljaspool Eestit. Tulevast karjääri silmas pidades on rahvusvaheline kogemus kindlasti oluline eelis, mida saaks jagada oma tööandjaga Eestis. Meie tööstusettevõtetel tuleb rohkem investeerida digitaliseerimisse ja tootmisprotsessi automatiseerimisse, sest kõik märgid näitavad, et selles vallas jääb Eesti tööstus teistele euroliidu maadele alla. Tahan edaspidi anda oma panuse selle olukorra parandamisse.

Mihkel Mägi, TalTechi üliõpilane

Haridustee on projekt, mis vajab planeerimist. Hea plaan lubab hinnata riske ning teha kindlaks tegurid, mis võivad mõjutada lõpptulemust. Nagu iga asja ja ettevõtmise puhul, ei taha keegi tähtaegadest mööda hiilida, samamoodi ülikoolis õppides lõpmatuseni kummi venitada. Tarvis on kõvasti tööd teha ning pingutada, et omandada kutsetegevuseks vajalikud hinnalised teadmised. Kuid vahel tuleb teha kompromisse. Ja siin lihtsustab stipendium finantsotsuste tegemist ning aitab keskenduda olulisele – õppimisele, ühtlasi kasutada oma õppekavas pakutavaid võimalusi ning arendada ennast ka õppekava väliselt vabaõppes.

Artur Dragunov, TalTechi õppur

Stipendium võib saada nurgakiviks vundamendis, millele ehitatakse pikaajaline edukas ja rahuldustpakkuv karjäär. Lisaks rahalisele toetusele pakub BLRT Grupp õppuritele praktikavõimalust, mis teeb stipendiumi eriti ihaldatavaks, sest igasugune praktika on töökogemus, ilma milleta ei pruugita tänapäeval jutulegi võtta. Olen kindel, et stipendiumiga kaasub hindamatu töökogemus ning võimalus saada tulevikus BLRT Grupi meeskonnaliikmeks.

Loe veel

Hakka meie jälgijaks
Facebook
Instagram