Raudtee veeremi ja raudtee trasnpordivahendite ostmine ja utiliseerimine