Vanametalli kogumine, äravedu ja käitlemine

Laevade utiliseerimine

Konteinerite rent ja logistika

Vanatehnika kokkuost ning utiliseerimine

Ehitiste ja rajatiste lammutamine