Ettevõttest

Ettevõttest

BLRT Refonda Baltic tegeleb eeskätt musta ja värvilise vanametalli kokkuostu, käitlemise ja müügiga. Meie eesmärk on pakkuda ettevõtetele ja elanikkonnale laia valikut vanametalli taaskasutusteenuseid.

Ettevõtte käitlemisplatsid asuvad Tallinnas järgmistel aadressidel: Kopli 103 ja Betooni 7. Tartus, Rakveres, Pärnus, Türil, Kohtla-Järvel, Võrus ja Narvas paiknevad vanametalli vastuvõtupunktid, mis on varustatud elektrooniliste autokaalude ning laadimismasinatega. Samuti on ettevõtte käsutuses konteinerveokite sõidukipark, mis võimaldab vanametalli laadida ja ära vedada.

Vanametalli ladustamiseks ja laadimiseks kasutatakse Tallinnas Kopli poolsaarel asuvat kaiga külgnevat tootmisala. Sügavus kai ääres on 7,9 meetrit, mis võimaldab lastida kuni 35 000-tonnise kandevõimega laevu.

BLRT Refonda Baltic võtab ringlusse laevu ja muid ujuvvahendeid. Vene-Balti Sadama kai äärde võib paigutada 200 meetri pikkuseid lammutamisele minevaid laevu.

Muu hulgas tegeleb ettevõte ehitiste ja tööstusseadmete lammutamise ja ringlussevõtuga.

2 riiki
11 esindust
Keskkonnahoid

Ressursside kasutamine on pidev, perioodiline protsess. Toormaterjale kaevandatakse, töödeldakse ning neist valmistatakse tooteid, mis muutuvad aja jooksul vanaks ja kasutuskõlbmatuks. Pärast nende ringlusse võtmist ja töötlemist suunatakse jäätmed taaskasutusse, kus neile uus elu antakse. Tarbimisest üle jäävate kasulike materjalide ringlusse võtmine toob kasu keskkonnale, hoides ära looduse lagastamise, loodusvarade raiskamise ja andes toorainet uute toodete jaoks.


Visioon

Meie visioon on edendada sotsiaalselt vastutustundlikku äritegevust, et parandada kohaliku kogukonna ning laiemalt kogu ühiskonna elukvaliteeti kooskõlas keskkonna talumisvõimega. Jagades meie ettevõtte väärtusi, nägemust ja teadmisi oma koostööpartneritega, pakume parimaid taaskasutuslahendusi, et säästa loodust ja muuta tootmine efektiivsemaks.

Missioon

Olla vanametalli käitlemisvaldkonnas oma klientidele parimaks partneriks.

Strateegia

Areneme pidevalt nii organisatoorselt kui tehnoloogiliselt, et rahuldada oma klientide vajadusi parimal võimalikul viisil ning kaitsta keskkonda.